Fælledens historie

Brund Fælled

Siden istidens slutning for ca. 10.000 år siden har der levet mennesker i Brund. I jorden finder vi stadig vidnesbyrd fra fortidens aktiviteter f.eks. knusesten , der er blevet brugt til at lave stenredskaber i stenalderen og jernalderen og f.eks. hestesko brugt af arbejdshestene på vore bedsteforældre og oldeforældres tid.

Brund Fælled er en tidligere lergrav, som fandt anvendelse for byggematerialer i området. Første gang der etableres sport og legeplads er beskrevet i dagbladet i 1947, hvor en række landmænd med hestespand planerede lergraven til boldbane. Boldbanen blev efterfølgende brugt af Brund skole, Brund Håndboldklub og sidst af Brund Friskole, der lukkede i 1993. Efter omfattende oversvømmelse af arealet i foråret 2002, blev en række borgere enig om, at udarbejde et projekt, hvor en del af arealet blev opfyldt. Med hjælp fra Thisted kommunes stadsgartner, blev der udarbejdet en skitse for projektet og en nabohørring blev indledt. I juni 2004 blev der givet tilladelse til at gå i gang med projektet.

Efter udarbejdelse af projektbeskrivelse og ansøgning hos Skov og naturstyrelsen, blev der 2003 givet tilsagn om et tilskud på kr. 21.000,-

Projektet for omforandringen blev påbegyndt i 2003 og færdiggjort december 2006.
Med en meget stor frivillig indsats og tilskud fra Friluftsrådet på kr. 21.000 og med tilsagn fra andre sponsorer på kr. 17.000, blev projektet igangsat.

I juli måned 2004 var jord til opfyldningen af det planlagte areal fremskaffet og arbejdet blev påbegyndt. Jorddyngerne blev i sommeren jævnet og tilsået.
Den 6. august 2005, blev det første skridt til motorikbanen taget.

Den 11. april 2006 var der indkaldt til store plante dag, hvor der var mødt mange frem for at hjælpe med plantningen af de 1200 træer og buske.

Ved den årlige sommerfest i juni måned 2006 blev petanquebanen indviet.

Efter en besværlig høst blev selve husprojektet startet op den 7. oktober 2007, Forud var der i august medr. Blevet støbt underlag til de mange stolper. Weekenden efter blev den første del af taget færdig.

Sidst i oktober var taget færdigt og nu manglede der kun informationstavlen, sidebeklædningen og grillristen.

Et meget drilsk efterår med utroligt meget regn, vanskeliggjorde færdiggørelsen af huset.

Lørdag/søndag den 9. – 10. december 2007,blev Kalmarbrædderne skruet på 2 af væggene i huset. Grillristen blev færdig og foden i grillen blev støbt ned, så den var klar til foråret.

Et utroligt spændende og krævende projekt var afsluttet. Fælleden er nu til fri afbenyttelse og glæde for alle borgere i Brund og omegn.

Tusind tak til de mange der støttede mentalt og økonomisk.
Tusind tak til de mange hjælpende hænder undervejs i projektet.

Sommerbillede fra Brund Fælled.

Brund fælled en sommer dag