Bestyrelsen 2019/20

Brund Forsamlingshus og Borgerforening drives af de lokale beboere i Brund og omegn.

Hvert år først i februar afholdes generalforsamling. På generalforsmlingen vælges bestyrelsesmedlemmerne for en toårig periode. Bestyrelsesmedlemmerne tager sig af drift og vedligeholdelse.

Medlemmer af bestyrelsen 2019/20

Åse og Jørgen Spanggård(Formand)
Østerengvej 5, Brund
7700 Thisted
Tel.: 40 543018

Trine og Søren Nielsen (Kasserer)
Brundvej 17, Brund
7700 Thisted
Tel.: 40 28 07 11

 

Dorte og Søren Overgård (Pedel)
Østerengvej 9, Brund
7700 Thisted
Tel.: 40626269
 

 

Elin og Frank Kjeldgaard (sekretær)
Brundvej 15, Brund
7700 Thisted

Birgit og Ole Christoffersen
Østerengvej 3, Brund
7700 Thisted